HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň EK Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Aktualita

Dňa 5. novembra sa uskutočnil informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava. Euróspka komisia predstaví Work programme pre roky 2016-17 a detailnejšie informácie o jednotlivých výzvach.

 

Bližšie informácie o programe a registrácii nájdete na stránkach Európskej komisie.