HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň EK Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Aktualita

V dňoch 14. a 15. septembra Európska komisia sa konal informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia. Podujatie bolo určené pre potecionálnych uchádzačov o grant v Horizonte 2020. Počas dvoch dní bol predstavený Work programme na roky 2016-17 a hĺbková analýza jednotlivých výziev.

 

Dňa 16. septembra sa uskutočnil brokerage event určený na identifikovanie potenciálnych partnerov.

 

Viac informácií o programe a registráciu nájdete na stránkach Európskej komisie.