HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň BBI, 11.september 2014, Bratislava

Aktualita

V semptembri sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

KEDY: 11. september 2014

KDE: CVTI SR, Bratislava, 2.poschodie

PROGRAM:

CIEĽ:

Informačný deň k výzve vyhlásenej spoločným podnikom BBI.

PREZENTÁCIE:

Patrik Helmich

MŠVVaŠ SR

Otvárací príhovor (Predstavenie BBI)

Viera Petrášová

NCP pre právne a finančné otázky

BBI-Typy projektov, financovanie, podmienky účasti, kritéria hodnotenia

Martina Fikselová

Národný delegát pre potravinovú bezpečnosť

Aktuálna výzva H2020-BBI-PPP-2014-1

Ladislav Šimko

Úrad vlády SR

Synergia projektov so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Vladimír Sitkey

Axxence Slovakia s.r.o., člen výboru SlovBiotech

Príklady najlepšej praxe v oblasti priemyselnej biotechnológie v podmienkach SR