HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň a Brokerage Event – Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (SC5)

Aktualita

Dovoľujem si Vás informovať o plánovanom informačnom dni EK pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (SC5). Informačný deň sa bude konať 14. septembra v Bruseli. Registrácia je už otvorená a počet miest je obmedzený. Registrovať sa môžete sa stránke EASME.

Po informačnom dni sa uskutoční Brokerage event a matchmaking pre hľadanie partnerov pre H2020 v tejto oblasti.

 

Ďalej by som Vám chcela odporučiť prihlásiť sa na odber newslettra s najnovšími informáciami z oblasti SC5, ktoré pre vás pripravuje tím medzinárodný tím NCP z tejto oblasti. Registrovať sa môžete na tejto stránke, vpravo dole: http://www.ncps-care.eu/ Na stránke zároveň nájdete užitočné informácie z tejto oblasti, príručky pre žiadateľov, hľadanie partnerov, zaujímavé akcie a udalosti a iné.