HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný balíček pre držiteľov grantu MSCA Postdoctoral fellowship

Aktualita

Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) vydali nový informačný materiál pre výskumných pracovníkov financovaných z grantu MSCA Postdoctoral Fellowship v rámci programu Horizont Európa.

Príručka poskytuje základné usmernenia k realizácii projektu, reportingu a informácie k témam ako:

 • dokumenty k tzv. mobility declaration
 • začatie projektu
 • vzťah medzi výskumným pracovníkom a hostiteľskou organizáciou
 • ako postupovať v prípade zmeny v projekte, či doplnenia zmluvy
 • informácie o praktických aspektoch mobility, vrátane secondments , non-academic placement a hostiteľských organizáciách
 • pokyny k uvádzaniu financovania EÚ vo výsledkoch výskumu
 • podávanie správ o projekte a jeho výsledkoch
 • komunikácia, šírenie a využívanie výsledkov
 • otvorená veda
 • Green Charter MSCA
 • príspevky na mzdy a jednotkové náklady
 • zdroje pomoci a podpory
 • alumni združenie MSCAA (Marie Skłodowska-Curie Actions Alumni Association).

Informačný balíček pre držiteľov grantu MSCA Postdoctoral fellowship na stiahnutie.

Dokument nadväzuje a dopĺňa inštrukcie k finančnému riadeniu projektov MSCA zverejnený minulý rok.

Zdroj: EK, 25. 1. 2024, zur