HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačné dni k novým výzvam Klastra 5: Klíma energetika a mobilita – REGISTRÁCIA spustená

Aktualita

Európska komisia spustila registráciu na informačné dni Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita, ktoré sa uskutočnia len online v dňach 15. a 16. decembra 2022.
Momentálne sú všetky informácie zverejnené na aktualizovanej stránke podujatia.

REGISTRÁCIA

Pred podujatím je potrebná registrácia do platformy, cez ktorú budú prenosy z infodní prístupné po prihlásení.

CL - Info den 2022

Informačné dni

Na informačných dňoch budú predstavené výzvy a témy z nového Pracovného programu (Work Programme) pre Klaster 5 na roky 2023-24, ktoré budú pravdepodobne vyhlásené pred vianočnými sviatkami. Poskytnú potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach financovania v rámci nového pracovného programu so zameraním na dvojitý zelený a digitálny prechod s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európe do roku 2050.
Zverejnenie Pracovného programu na roky 2023-24 sa plánuje 25. novembra 2022.

Brokerage event

Sieť Národných kontaktných bodov pre oblasť klímy energetiky a mobility v rámci projektu GREENET v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network dňa 15. decembra 2022 organizujú virtuálne partnerské podujatie – brokerage event k prvým výzvam nového pracovného programu pre Klaster 5. Podujatie s názvom GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2023 calls sa uskutoční v nadväznosti na Informačné dni Európskej komisie na platforme b2match.

Podujatie je ideálnou príležitosťou pre hľadávanie partnerov do vznikajúcich konzorcií pre podanie projektových návrhov do čoskoro otvorených výziev programu Horizont Európa v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita. Zúčastniť sa môže akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach alebo si chcú nájsť partnerov do konzorciálnych projektov!  

V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte a dôkladne vyplňte profil Vašej organizácie. Následne vás budeme kontaktovať v prípade ak si váš profil bude vyžadovať doplnenia, aby mohla prebehnúť jeho validácia.

POZOR!!! Registrácia je otvorená len do 9. decembra 2022 tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes!

Program podujatia:

  • 15.12.2022 od 13:10 – 15:00 hod: Pitching session
  • 15.12.2022 od 15:10 – 17:30 hod: online bilaterálne stretnutia

Pre koho je b2b podujatie určené?

Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane start-upov, malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja atď.

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov programu Horizont Európa. Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora klímy, energetiky a mobility, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do konzorciálnych projektov v rámci nadchádzajúcich výziev Klastra 5, ktoré budú otvorené 13. decembra 2022.

Viac informácií o podujatí, o podmienkach validácie vášho profilu príslušným Národným kontaktným bodom a možnostiach vystúpiť v rámci sekcie krátkych prezentácií, kde budete mať jedinečnú príležitosť odprezentovať svoj projektový zámer, nájdete na stránke podujatia.

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, prosím kontaktujte:

  • Národný kontaktný bod pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita: Miroslava Tužinská
  • CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek, matej.smrek@cvtisr.sk

Zdroj: EK, mit, 11.10.2022, aktualizacia 18.11.2022