HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Info týždeň pre oblasť SC2 v novembri – Rezervujte si termín!

Aktualita

Informačný deň o novom pracovnom programe pre oblasť SC2 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo“ na roky 2018-2020, burza, podujatia na vysokej politickej úrovni a „Biohospodárska dedina“ budú na programe týždňa venovaného vysoko aktuálnym informáciam.

Miesto konania:  Brusel
Termín: 14.-17. november 2017

Organizátori:
Výskumná výkonná agentúra (REA), Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) a Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) Európskej komisie spoločne organizujú „Info Week k Spoločenskej výzve 2 programu Horizont 2020 (SC2)

Podrobnejšie informácie  budú priebežne dopĺňané. Registrácia bude otvorená v septembri.