HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Info deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia – Energetická efektívnosť

Aktualita

Dovoľujem si Vás informovať o plánovanom informačnom dni EK pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia – Energetická efektívnosť.

Informačný deň sa bude konať 19. septembra v Bruseli. Registrácia je už otvorená a počet miest je obmedzený. Bližšie informácie a registrácia.