HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Info deň a burza partnerov pre SC2

Aktualita

Informačný deň EK a BIOHORIZON, ktorý sa konal 26. júna 2018 v Bruseli bol venovaný témam Spoločenskej výzvy 2 – 2019.

Záznam z podujatia nájdete tu:

Kolegom so Slovenska prajeme úspešné konzorciá a návrhy.

  

Horizont_2020/Screenshot-2018-6-26_INFO_DAY_HORIZON_2020_SOCIETAL_CHALLENGE_2_CALLS_FOR_PROPOSALS_2019_-__DAY_2_-_CCAB_-_2C__-_Streaming__…__3_.png alt=“SC2″ />