HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dohoda o pôde pre Európu – Implementačná platforma misie

Aktualita

Európska výkonná agentúra pre výskum vyhlásila verejnú súťaž na vytvorenie platformy na realizáciu misieMission Implementation Platform.

Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je pomoc Európskej komisii pri úspešnej a účinnej realizácii misie Dohoda o pôde pre Európu poskytovaním podporných služieb pre koordináciu, monitorovanie a hodnotenie rôznych oblastí činností vykonávaných v rámci misie.

Termín na predkladanie ponúk je:  14 .09. 2022

Zdroj: EK, 2.8.2022, nakh