HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Implementácia Nagoya protokolu

Aktualita

Od 4. augusta 2017 je v platnosti nové vydane Služieby pre správu grantov na účastníckom portále (PPGMS) a implementuje sa tak Protokol z Nagoje (nariadenie 511/2014 o prístupe k genetickým zdrojom a zdieľaní dávok alebo nariadenie o ABS) pre prebiehajúce a budúce projekty Horizont 2020.

Komisia jednotlivo informuje všetkých koordinátorov prebiehajúcich grantoch o podrobnostiach o tejto implementácii informačných technológií a možných povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia ABS EÚ. Tiež ich odkazuje na príslušnú časť príručky Participant Portal Online Manual pre účastníkov.
 
Všetky príslušné podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.