HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IMI2 – výzvy 22 a 23: aktualizované témy a registrácia na webináre otvorená

Aktualita

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu 2 (IMI 2) zverejní 23. júna 2020 výzvy IMI2 – Calls 22 and 23. Aktualizované verzie návrhov tém sú teraz k dispozícii na webovej stránke IMI pod názvom budúce témy a registrácia pre webináre je otvorená.

IMI2 – výzva 22 je jednokolová výzva na predkladanie návrhov  projektov zameraná na podporu výskumných činností, ktoré budú vychádzať z výsledkov niektorých prebiehajúcich projektov IMI2 a zvyšovať ich hodnotu.

Homepage | IMI Innovative Medicines Initiative

IMI2 – Výzva 23 je štandardná dvojkolová výzva na predloženie návrhov s nasledujúcimi témami:

  • Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved framework
  • Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial resistance (This topic is part of IMI’s Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme)
  • A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases
  • Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence
  • Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital technologies
  • Behavioural model of factors affecting patient adherence

Podrobnejšie informácie o aktualizovaných témach nájdete na: http://bit.ly/2PUT870

Webináre

IMI usporiada webináre o IMI2 –  call 22 a 23 od pondelka 15. júna do utorka 30. júna 2020. Registrácia je bezplatná, ale povinná prostredníctvom odkazov na stránke webinárov.

Tipy na hľadanie partnerov a prípravu vášho projektového návrhu

Internetová stránka IMI obsahuje stránky s radami pre žiadateľov a návodom, ako nájsť projektových partnerov.

Prečo podať projektový návrh?

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci IMI predstavujú vynikajúcu príležitosť pre výskumných pracovníkov zúčastniť sa prelomových kolaboratívnych projektov zameraných na dosiahnutie hmatateľných výhod pre pacientov. Cieľovou skupinou sú vedci z akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov, stredne veľkých spoločností, nemocníc a pacientských organizácií. Naša stránka s príkladmi úspešných projektov ponúka pohľad na to, čo môžete projektmi IMI dosiahnuť a tiež obsahuje posudky od účastníkov projektov.

Prípadné otázky: applicants@imi.europa.eu 

Zdroj: EK, 27. 5. 2020, ivh