HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IMI 2 – Iniciatíva pre inovatívnu medicínu

Aktualita

IMI2 práve zverejnilo nové výzvy IMI2 – Call 20, ktoré sú štandardne dvojkolové v nasledujúcich témach:

  • Topic 1: Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis
  • Topic 2: Innovations to accelerate vaccine development and manufacture
  • Topic 3: Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB)
    This topic is part of the IMI AMR Accelerator Programme.
  • Topic 4: Tumour plasticity
  • Topic 5: Proton versus photon therapy for oesophageal cancer – a trimodality strategy
  • Topic 6: Handling of protein drug products and stability concerns

Uzávierka pre 1. kolo : 21. apríl 2020.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://bit.ly/imi2call20

Pozrite si  webináre IMI2 – Call 20, vrátane tých, ktoré sa týkajú tém výzvy, ako aj pravidiel, postupov a príležitostí pre malé a stredné podniky (SMEs).  

Webová stránka IMI zahŕňa aj rady pre žiadateľov and pomoc pri hľadaní partnerov do projektov.

Why apply?

IMI Calls for proposals represent an excellent opportunity for researchers to take part in ground-breaking collaborative projects that aim to deliver tangible benefits for patients. Scientists from academia, industry, SMEs, mid-sized companies, hospitals and patients’ organisations are encouraged to get involved in our projects. Our success stories page offers a glimpse of the kinds of things IMI projects can achieve, and includes testimonials from project participants.

Prečo sa prihlásiť?

Výzvy IMI na predkladanie návrhov projektov predstavujú pre výskumných pracovníkov vynikajúcu príležitosť zúčastniť sa na prelomových projektoch spolupráce zameraných na dosiahnutie hmatateľných výhod pre pacientov. Vedci z akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov, stredne veľkých spoločností, nemocníc a pacientských organizácií sú oprávení podávať návrhy projektov do tejto výzvy. Inšpirujte sa príbehmi úspešných projektov

Máte otázky? Pošlite ich na :  applicants@imi.europa.eu 

Zverejnené: 28.1.2020, ivh