HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HubIT pozýva na „ICT MakerLab“ do Berlína

Aktualita

Máte záujem pracovať na konkrétnych digitálnych produktoch so sociálnou pridanou hodnotou?

Chcete spolupracovať na inovačnej ceste v rámci európskych tímov s rôznym zázemím a odbornosťou?

Dychtivo uvažujete o etických aspektoch digitálnych aktivít a diskutujete o nich?


Či už ste programátor, obchodník, podnikateľský guru alebo člen občianskej spoločnosti, pozývame vás, aby ste sa zúčastnili nášho prvého MakerLabu v dňoch 21.-23.2.2020. Ide o podujatie organizované v rámci projektu HubIT, ide o dynamický MakerLabs, na ktorom sa stretne okolo 20 účastníkov s interdisciplinárnym zázemím, aby pracovali na IKT prototypoch zameraných na sociálne otázky. Účastníci, ktorí budú rozdelení do 4 až 5 tímov, dostanú materiálnu a technickú podporu, aby im umožnili vytvoriť konkrétny prototyp ich riešenia. Okrem toho sa od účastníkov očakáva, že kriticky premýšľajú o vlastnom výrobnom procese.

Pridajte sa a tvorte nové nápady pre spoločnosť. 20 vybraných účastníkov bude mať príležitosť:

1. Vyvinúť svoj vlastný produkt v podpornom prostredí so všetkou potrebnou infraštruktúrou a technickou podporou,

2. Získať spätnú väzbu od odborníkov z rôznych prostredí,

3. Nadviazať cezhraničné, paneurópske partnerstvá;

4. Diskutujte o dôležitosti spoločenských otázok v IKT.


Cestovné a ubytovacie náklady sú v plnej miere hradené z projektu pre všetkých vybraných účastníkov *

Viac informácií a registrácia je otvorená.