HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont Európa získa ďalšie 4 miliardy EUR

Aktualita

Ďalší výskumný program Horizont Európa sa môže začať včas, pretože včera sa ukončili intenzívne rozhovory o rozpočte. Poslancom EP sa podarilo získať späť peniaze na zdravotníctvo a výmeny študentov. Isté sklamania však ostalo. Vlády EÚ a Európsky parlament v utorok (10.11.) popoludní oznámili, že po jednom a pol dni intenzívnych rokovaní v Bruseli, pribudnú do rozpočtu EÚ na výskum na roky 2021 – 2027 ďalšie 4 miliardy EUR, čo je o niečo viac, ale samozrejme sa to nepribližuje 100 miliónom EUR, ktoré pôvodne navrhla Európska komisia, ani 120 miliardám EUR, o ktoré požiadal Európsky parlament.

Dohoda, ktorá si ešte vyžaduje definitívne kývnutie zo strany parlamentu a členských štátov, približuje Brusel k implementácii jeho gigantického rozpočtu vo výške 1,8 bilióna EUR a ozdravného balíka COVID-19.

Celkovo získala séria programov EÚ ďalších 15 miliárd EUR. Medzi nimi o 2,2 miliardy EUR vzrástol výmenný program študentov Erasmus + , výdavky na zdravotníctvo v EU4Health o 3,4 miliardy EUR a program InvestEU získal ďalšiu 1 miliardu EUR. „Európsky parlament strojnásobil prostriedky na program v oblasti zdravia, zabezpečil ekvivalent ďalšieho roku financovania programu Erasmus + na podporu mladej generácie a zabezpečili sme, aby sa financovanie výskumu stále zvyšovalo v kľúčových oblastiach, ako sú digitálna oblasť, klíma a zdravie.

Poslanci bojovali proti zvráteniu škrtov v oblasti vedy a iných investičných programov od júla, keď sa lídri EÚ dohodli na sume 80,9 miliárd EUR (v cenách roku 2018) pre program Horizont Európa, čo je výrazne menej ako 94,4 miliárd EUR navrhovaných Európskou komisiou. Z vygenerovaných 15 miliárd EUR je 12,5 miliárd EUR financovaním predovšetkým z pokút za konkurenciu, ktoré uložil Brusel. Podľa Rady EÚ, ktorá zastupuje 27 vlád EÚ, zostávajúce peniaze pochádzajú z prerozdelených prostriedkov.

Jeden z najviditeľnejších bojovníkov za vedu v parlamente, europoslanec Christian Ehler, označil túto dohodu za „víťazstvo vedcov, vedcov aj občanov“. Suma obnovená v rámci programu Horizont Európa „do istej miery kompenzuje škrty, ktoré členské štáty EÚ tak tvrdo presadzujú.“ Výzvou pre vyjednávačov teraz bude prísť na to, ako spravodlivo rozdeliť ďalšie prostriedky v rámci programu Horizont Európa, pričom úradníci zapojení do verejno-súkromných partnerstiev, Európskej rady pre výskum, nové výskumné misie aj Európska rada pre inovácie budú usilovať o viac peňazí.

Viac informácií:

Zdroj: EK, Science Business, 11.11.2020, kas