HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záznamy z podujatí 2021

Aktualita

Európska komisia a ďalšie organizácie počas roka pripravili pre záujemcov viacero užitočných webinárov, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní partnerov, písaní projektového návrhu a môžu im pomôcť aj v ďalších oblastiach súvisiacich s podávaním a implementovaním projektu.

V prípade záujmu si môžete pozrieť niektorý z nasledovných video-záznamov z podujatí realizovaných v roku 2021:

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe (24.3.2021)

Webinar: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects (21.4.2021)

Webinar: The Funding & tenders Portal for beginners (27.5.2021)

Webinar: Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (9.6.2021)

Webinar: How to prepare a successful innovation procurement proposal for Horizon Europe (22.6.2021)

Recipe for success: Tips and Tricks while writing your Horizon Europe proposal (23.6.2021)

Webinar: Horizon Europe: key changes to the Ethics Appraisal Process (9.7.2021)

IGLO Open meeting about submission and evaluation novelties under Horizon Europe (7.9.2021)

Webinar: Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile (28.9.2021)

Webinar: The Gender Dimension in European RD&I (2.9.2021)

Webinar: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (30.9.2021)

Info session on Horizon Results Booster: Bringing a continual stream of innovation to the market and beyond (5.10.2021)

Webinar: How to Win Grants with Open Science (10.12.2021)

Horizon Europe – informačné videá

Podcast o finančných pravidlách v programe Horizont Európa

Podcast: Na granty z Bruselu už budete potrebovať plán rodovej rovnosti (GEP)

Kontakty na príslušné NCPs

20.12.2021, elz