HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont 2020: Informačný deň Vesmír a Workshop na tému Space Science and Technology Co-operation

Aktualita

Pozývame Vás na medzinárodné podujatie s vesmírnou tématikou s názvom – Horizon 2020 Space Info day and Workshop on Space Science and Technology Co-operation, ktoré sa bude konať na jar v Ljubľane, Slovinsko.

Nezabudnite sa prihlásiť na toto podujatie a zapíšte si dátum 19.-20.4.2016.

 

Miesto konania:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Dimičeva 13

SI-1504 Ljubljana

Slovenia

Tel.: + 386 1 5898 000

https://www.gzs.si/eng