HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

„Horizon Prize“ pre lepšie využitie antibiotík

Aktualita

Cena v hodnote 1 milión euro je venovaná téme zbytočného užívania antibiotík, čo prispieva k rastúcemu problému rezistencie voči antibiotikám.

Úlohou je vyvinúť rýchly test, ktorý  umožní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozlišovať medzi pacientmi s infekciou horných dýchacích ciest, ktorí  si vyžadujú antibiotiká a tými, ktorí môžu byť liečení bezpečne bez antibiotík.

 Účastníci: výzva je otvorená pre jednotlivcov,  právnické osoby alebo združenia právnických osôb so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k Horizontu 2020

 

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-260215

Podmienky súťaže: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-hoa-2015.pdf

Termín podávania žiadostí: od 10. 3. 2015 do 17. 8. 2016

Žiadosti sa podávajú cez Portál pre účastníkov: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html