HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe“ potrebuje špecifický program pre vedy o spoločnosti – podpíšte petíciu

Aktualita

Nakoľko existuje naliehavá potreba posilniť financovanie interakcií medzi vedou a spoločnosťou, ale návrh EK o FP9 s názvom Horizon Europe neobsahuje program zameraný na vedu so spoločnosťou a pre spoločnosť.
Vyzývame preto medzinárodnú vedeckú komunitu, aby spojila svoje sily a podpísala petíciu s cieľom zabezpečiť financovanie osobitného programu venovaného vedeckej, spoločenskej a občianskej iniciatíve…. čítajte viac

Linka na detailnú argumentáciu k petícii

Pridajte sa k tejto výzve a podpíšte petíciu… Sign petition here.