HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hodnotenie investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ za rok 2022

Aktualita

placeholder image
EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2022. Zdroj: https://iri.jrc.ec.europa.eu

Hlavným cieľom hodnotiacej tabuľky investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ („hodnotiaca tabuľka“) je porovnať výkonnosť priemyselných odvetví EÚ poháňaných inováciami s hlavnými globálnymi náprotivkami a poskytnúť databázu investícií do výskumu a vývoja, ktorú môžu spoločnosti, investori a tvorcovia politík použiť na porovnanie výkonnosti jednotlivých spoločností s najlepšími svetovými konkurentmi vo svojich odvetviach.

Verzia hodnotiacej tabuľky z roku 2022 analyzuje 2 500 spoločností, ktoré v roku 2021 celosvetovo investovali najväčšie sumy do výskumu a vývoja. Tieto spoločnosti so sídlom v 41 krajinách a viac ako 900 000 dcérskych spoločností po celom svete, každá investovala do výskumu a vývoja v roku 2021 viac ako 48,5-milióna EUR. Celková investícia vo všetkých 2 500 spoločnostiach bola 1 093,9-miliardy EUR – čo je suma zodpovedajúca 86 % svetového výskumu a vývoja financovaného podnikmi a po prvýkrát prekonala hranicu bilióna EUR.

Prvých 2 500 spoločností zahŕňa 361 spoločností so sídlom v EÚ, ktoré predstavujú 17,6 % celkových investícií do výskumu a vývoja, 822 spoločností z USA (40,2 %), 678 čínskych spoločností (17,9 %), 233 japonských spoločností (10,4 %) a 406 zo zvyšku svet (RoW, 13,9 % výskumu a vývoja). Skupinu RoW tvoria spoločnosti z Južnej Kórey (53), Švajčiarska (55), Spojeného kráľovstva (95), Taiwanu (84) a spoločností so sídlom v ďalších 18 krajinách.

Na globálnej úrovni hodnotiaca tabuľka ukazuje prehlbovanie globálnej technologickej súťaže v štyroch kľúčových sektoroch, ktoré tvoria viac ako tri štvrtiny celkového výskumu a vývoja hodnotiacej tabuľky: výrobcovia IKT (22,6 %), zdravotnícky priemysel (21,5 %), služby IKT (19,8 %) a automobilový priemysel (13,9 %). Rast výskumu a vývoja v štyroch kľúčových sektoroch bol vyšší v prípade spoločností z USA a Číny ako aj v prípade spoločností EÚ.

Rozšírená vzorka 1 000 spoločností z EÚ obsahuje značný počet malých a stredných podnikov v zdravotníctve a sektore IKT s povzbudivými trendmi v roku 2021. Tento dobrý základ je vynikajúcim predpokladom novej európskej inovačnej agendy, ktorá sa okrem iného zameriava na vytváranie firiem a rast nových technológií a spúšťanie presahov medzi sektormi.

Správa analyzuje výskum a vývoj spoločností, patenty a iné ukazovatele finančnej výkonnosti za posledné roky so zameraním na porovnateľnú výkonnosť spoločností z EÚ a ich globálnych náprotivkov. Patentovo založené postavenie spoločností v ekologických technológiách (nízkouhlíkové technológie v energeticky náročných odvetviach a technológiách obehového hospodárstva) ukazuje, že spoločnosti z EÚ a USA majú vedúce postavenie v oblasti patentov vysokej hodnoty a EÚ vedie aj v oblasti vynálezov súvisiacich s obehovým hospodárstvom.

Okrem toho táto hodnotiaca tabuľka analyzuje aj skóre na úrovni firmy, ktoré sumarizuje výkonnosť spoločnosti v príslušných cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG). Spoločnosti v hodnotiacej tabuľke so sídlom v EÚ dosiahli najvyššie skóre vo väčšine cieľov trvalo udržateľného rozvoja a celkovo zaznamenali pokrok. Z odvetvového hľadiska dosiahli spoločnosti hodnotiacej tabuľky pôsobiace v automobilovom a chemickom sektore v priemere vysokú progresiu SDG.

Výsledky tejto správy odhaľujú výzvy a príležitosti pre EÚ, keď sa snaží zlepšiť svoje technologické kapacity a oživiť svoju priemyselnú základňu v kontexte rastúceho globálneho konkurenčného tlaku a prebiehajúcej zelenej a digitálnej transformácie.

Viac informácií:

The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Interactive report

Video: The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

No alternative text description for this image
Najväčší priemyselní investori v EÚ v roku 2021 zvýšili výdavky na výskum a vývoj o 8,9 % v porovnaní s rokom 2020. Zdroj: https://iri.jrc.ec.europa.eu

Zdroj: https://iri.jrc.ec.europa.eu, zverejnené: 14. 12. 2022, autor: rpa