HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadáte partnera do projektov H2020 pre aktuálne výzvy v oblasti SC5?

Aktualita

Prostredníctvom aktualizovaného nástroja na vyhľadávanie partnerov do projektov H2020 – NCPs CaRE partner search tool môžete nájsť vhodných partnerov na spoluprácu v prípade ak chcete projekt koordinovať alebo rovnako nájsť a osloviť potenciálneho koordinátora ak sa chcete do projektu zapojiť ako partner. Po zaregistrovaní a prihlásení sa na stránke NCPs CaRE môžete svoju ponuku/záujem zapojiť sa do konzorcia hneď publikovať. Odporúčame po registrácii postupovať v jednotlivých krokoch podľa veľmi dobre spracovaného návodu.

Partnerské ponuky je možné sledovať aj bez predchádzajúcej registrácie/prihlásenia. Jednoducho vstúpte do sekcie LIST ENTRIES OFFER alebo LIST ENTRIES SEARCH.

Zdroj: NCPs CaRE, zverejnené 12.8.2019, mit