HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW! Hľadáme kolegov do tímu

Aktualita

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá kolegov do svojich radov, aby rozšírila sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

NKH logo

Pozrite si podmienky na pozície:

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022 a pre EIC, EIE, finančné a právne otázky do 4. 2. 2022.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.1.2022 pre 2 pozície

7.1 .2022