HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW! Hľadáme nového kolegu do tímu

Aktualita

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá kolegov do svojich radov, aby rozšírila sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

NKH logo

Podmienky na pozíciu:

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, do 30. 9. 2022.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku.

18.7 .2022, kas