HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadajú sa noví poradcovia na spoluprácu so Spoločným podnikom pre čistý vodík

Aktualita

Spoločný podnik pre čistý vodík hľadá nových členov do tzv. Stakeholders Group, ktorá predstavuje hlavný poradný orgán partnerstva. Nový poradcovia budú s vedením spoločného podniku konzultovať mnohé horizontálne otázky týkajúce sa vodíkových technológií.

Výzva – Call for Expression of Interest je otvorená pre kandidátske skupiny a zástupcov sektorov celého hodnotového reťazca. Viac informácií nájdete na stránke partnerstva a v prípade záujmu je možné sa prihlásiť do 31. januára 2024.

Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia by si mali pozorne prečítať kritériá oprávnenosti, výberu a vylúčenia, ako aj ďalšie relevantné informácie, a to v dokumente Výzva na vyjadrenie záujmu: Call for Expression of Interest document.  Žiadatelia musia predložiť elektronickú žiadosť, ktorú vytvoril Spoločný podnik pre čistý vodík prostredníctvom online dotazníka EU survey a to v termíne do 31. januára 2024 do 23.59 hod.

Súčasné zloženie Clean Hydrogen JU Stakeholders Group:

OrganizáciaAkronym
European Network of Transmission System Operators for Gas aisblENTSOG
Technical Association of the European Gas IndustryMARCOGAZ
European Industrial Gases AssociationEIGA
The Energy Materials Industrial Research InitiativeEMIRI
European Association of Gas and Steam Turbine ManufacturersEUTurbines
European Aeronautics Science NetworkEASN
Polish Alternative Fuels AssociationPSPA
Waterborne Technology PlatformWaterborne TP
European Steel Technology PlatformESTEP
European Green Vehicles Initiative Association for the 2Zero PartnershipEGVIAfor2Zero
The European Association of National Metrology InstitutesEURAMET
European Hydrogen Valleys Interregional PartnershipH2 Valleys S3P
European Energy Research AllianceEERA

Stakeholders Group’s zasadá pravidelne dvakrát za rok.

Zdroj: CH JU, mit, 3.1.2024