HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadajú sa hodnotitelia projektových návrhov Spoločného podniku pre čistý vodík

Aktualita

Európska komisia hľadá skúsených a motivovaných odborníkov v oblastiach súvisiacich s vodíkom, ktorí budú hodnotiť a vyberať najlepšie návrhy na financovanie výskumu v rámci výziev Spoločného podniku pre čistý vodík. Experti budú vyberaní z centrálnej databázy Európskej komisie, aby hodnotili predložené projektové návrhy v rámci prvých výziev podľa relevantnosti ich skúseností pre konkrétne témy výziev. Európska komisia upozorňuje, že v záujme vylúčenia možného konfliktu záujmov, môže byť hodnotiteľ vybraný len vtedy, ak ona/on a jej/jeho organizácia nepredkladajú projektový návrh v rámci hodnotenej výzvy.

Clean Hydrogen JU call for proposals

V prípade záujmu stať sa hodnotiteľom máte dve možnosti ako postupovať:

1. Môžete sa zaregistrovať do centrálnej databázy expertov Európskej komisie, alebo ak už ste registrovaným expertom, prosím aktualizujte svoj profil.

2. Pošlite e-mail, v ktorom vyjadríte svoj záujem pôsobiť ako hodnotiteľ/ka pre aktuálnu výzvu na adrese projects@clean-hydrogen.europa.eu a uveďte „registračné číslo experta“ . Tento druhý krok je veľmi dôležitý, aby sa zvýšili vaše šance, za predpokladu, že spĺňate všetky požiadavky, byť rýchlejšie identifikovaný a vybraný na hodnotenie.

Časový harmonogram hodnotiaceho procesu pre výzvu 2022:

Pre projektové návrhy s konečným termínom na predloženie: 31. máj 2022

  • hodnotenie projektových návrhov (na diaľku, online): jún – 7. júl 2022
  • zasadnutie hodnotiacej poroty (podľa možnosti v Bruseli): 11. – 12. júl 2022

Pre projektové návrhy s konečným termínom na predloženie: 20. september 2022

  • hodnotenie projektových návrhov (na diaľku, online): október – 10. november 2022
  • zasadnutie hodnotiacej poroty (podľa možnosti v Bruseli): 14. – 15. november2022

Zdroj: CH2 JU, 25.3.2022, mit