HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadajú sa experti pre iniciatívu “Inovačný Radar”

Aktualita

Európska komisia vyhlásila výzvu na prihlasovanie sa za expertov na posudzovanie projektov Horizontu 2020 v rámci iniciatívy  “Inovačný radar”

 

Hľadaní sú externí experti so skúsenosťami s vývojom a zavádzaním inovácií do praxe, vývojom biznis-modelov, financovania inovácií a stratégií ich uvádzania na trh.

 

Požiadavky na oblasti špecializácie (ICT, cybersecity, NMBP, biotechnológie, HEALTH, atď) ako aj ďalšie informácie nájdete na adrese: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/experts/h2020-experts-cfe-innovation-radar_en.pdf