HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadá sa 15 výskumných pracovníkov v štádiu (ESR) pre ITN financované v oblasti AGEISM

Aktualita

Nový inovačný Ph.D. Marie-Curie Program vzdelávania (ITN) financovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 sa otvára v oblasti ageizmu. Celkovým cieľom programu je prepojiť vedu s politikou v oblasti ageizmu a vyučiť profesionálov, ktorí budú môcť zastávať rôzne pozície v rámci vedecko-politického života.

Hľadá sa 15 vynikajúcich mladých výskumníkov (ESRs) pre 3-ročný plne financovaný doktorandský program v nasledujúcich oblastiach výskumu: psychológia, sociológia, sociálna psychológia, politológia, sociálna práca, ekonomika, klinická farmácia, inžinierstvo, dizajn, sociálne siete, geografia, ošetrovateľstvo, gerontológia, rodové štúdium.

Sieť EuroAgeism má k dispozícii 15 voľných pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných doktoranských študentov. Mladí výskumníci budu súčasťou doktorandského programu, ktorý je doplnený o jedinečné školenia poskytujúce priame skúsenosti z politiky, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a multidisciplinárneho výskumu. Medzinárodné tréningové školy sa uskutočnia z dôvodu rozvoja a prenosu istých zručností a na uľahčenie výmeny poznatkov medzi ESR a zainteresovanými rozhodujúcimi hráčmi. Úspešným uchádzačom sa bude platiť vysoko konkurenčný plat po dobu troch rokov.

Konzorcium EuroAgeism je inovatívna tréningová sieť Marie Skłodowska-Curie (ITN) vo výške 4 milióny EUR – financovaná Európskou komisiou v rámci programu H2020 a koordinovaná Univerzitou Bar Ilan. Konzorcium je zložené z akademických, vládnych, mimovládnych, medzivládnych a zdravotníckych a sociálnych zariadení. Medzi krajiny zapojené do konzorcia patria Izrael, Česká republika, Poľsko, Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Belgicko. Od ESR sa očakáva, že absolvoval stáž na rôznych akademických a neakademických inštitúciách, ktoré sa nachádzali v Írsku, Spojenom kráľovstve, Izraeli, Belgicku, Rakúsku a Švajčiarsku. Pre ďalšie informácie: Liat.Ayalon@biu.ac.il<mailto:Liat.Ayalon@biu.ac.il

 

Viac informácií nájdetu na: https://blogg.hioa.no/espanet/2017/11/27/15-new-ph-d-positions-field-ageism/