HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Heger: SR by mala do roku 2030 investovať do výskumu a vývoja takmer trojnásobne

Aktualita

Premiér Eduard Heger na konferencii ITAPA 2022. Zdroj: https://www.itapa.sk

Ak sa Slovensko chce stať inovatívnou krajinou, musí zapracovať predovšetkým na dvoch veciach. V roku 2030 by mali Slováci investovať do výskumu a vývoja 2,2 % hrubého domáceho produktu, zatiaľ čo v súčasnosti investujú 0,85 %. Na tento účel sa preto vyčlenilo 630-miliónov EUR v pláne obnovy, ktoré rozčlenili na niekoľko grantov. Zároveň však SR musí motivovať firmy, aby aj ony do vedy a výskumu investovali. Upozornil na to predseda vlády SR Eduard Heger 29. 11. 2022 na konferencii ITAPA 2022 v Bratislave.

Slovensko je podľa neho na dobrej ceste v inováciách. Ako uviedol predseda vlády: „Na výrobných linkách automobiliek je zavedených mnoho zaujímavých inovácií.“ Ďalej vysvetlil jeden z dôvodov pre plánované zvýšenie investícií do výskumu a vývoja v SR: „Klasická výrobná linka však neurobí multiplikácie z dlhodobého hľadiska. Potrebujeme myslieť do budúcnosti.“

Podľa neho v súčasnosti potrebujeme iniciovať najmä lokálnu spoluprácu, kde treba, aby nové firmy pracovali so skúsenými. Ako ďalej dodal premiér: „Vieme stavať na veľkých domácich firmách, dnes už globálnych.“

Vyčlenených 630-miliónov EUR na výskum a vývoj v pláne obnovy rozdelili do niekoľkých blokov. Prvým je medzinárodná spolupráca, na ktorú ide 44-miliónov EUR. Druhým je podpora spolupráce firiem akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, kde ide 168-miliónov EUR, vyčíslil predseda vlády.

Doplnil, že tie rozdelili do ďalších podsúm, z ktorých najväčšiu tvorí 88-miliónov EUR na tri transformačné a inovačné konzorciá. Na výskumné inštitúcie pôjde 49-miliónov EUR a na patentové, digitálne a inovačné vouchery pôjde 27,3- milióna EUR. Na stáže doktorandov a akademických a výskumných zamestnancov vyčlenili 3,7-milióna EUR.

Ďalších 139-miliónov EUR pôjde na podporu vedy. Presne 75-miliónov EUR z toho pôjde pre 225 výskumníkov. Ako uviedol predseda vlády: „Chceme investovať aj do mladých, máme tu 31,6-milióna EUR na post doktorandov a 14,6- milióna EUR na PhD. študentov.“ Mladým výskumníkom na začiatku kariéry vyčlenili 5,1-milióna EUR a 13,2-milióna EUR pôjde na podporu výskumných firiem. Presne 74-miliónov EUR vyhradili pre minimálne 30 výskumných projektov v dekarbonizácii.

Ďalšia podporená oblasť je digitalizácia, na ktorú pôjde 128-miliónov EUR. Tie majú smerovať do výskumu ekonomiky. Na finančné nástroje podporujúce inovácie pôjde 40-miliónov EUR, z čoho 15-miliónov EUR pre začínajúce firmy, rovnaká čiastka pre rastúce firmy a 10-miliónov EUR na mikropôžičky pre inovatívne firmy, uzavrel predseda vlády.

Viac informácií:

Zmeňme myslenie a udávajme trendy, inak sa inovatívnou krajinou nestaneme

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk; https://www.itapa.sk, zverejnené: 6. 12. 2022, autor: rpa