HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hackathon #EU vs Virus zaznamenal enormný záujem

Aktualita

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ zorganizovala celoeurópsky online hackathon #EUvsVirus s cieľom spoločne zareagovať na krízu zapríčinenú epidémiou COVID-19.

Hackathonú, ktorý sa konal od 24. až 26. apríla 2020, spojil medzinárodné tímy, ktoré sa pokúsili navrhnúť nové riešenia alebo prispôsobiť situácii už existujúce opatrenia. Na hackatone sa zúčastnilo takmer 21 tisíc ľudí, ktorí predložili 2160 riešení.

Podujatie spojilo cca. 60 000 ľudí do 300 virtuálnych tímov, aby spoločne a v krátkom čase dokázali posunúť svoje nápady na ďalšiu úroveň. Porota EUvsVirus Hackathon identifikovala najlepšie riešenia na podporu Európy a celosvetového boja proti prepuknutiu koronavírusu. Vybraté riešenie boli z viacerých oblastí vrátane zdravia a života (898), kontinuity podnikania (381), práce na diaľku a vzdelávania (270), sociálnej a politickej súdržnosti (452), digitálneho financovania (75) a iných výziev (83).

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Pan-EUHackathon-1-1024x223.jpg

V spolupráci so súkromnými a verejnými partnermi z Európy i mimo nej udeľujeme najlepšie tímy a riešenia za každú z 37 výziev, ako aj víťaza a dva víťazné tímy. Spolu 117 z 2160 riešení!

Podujatie sa konalo pod záštitou eurokomisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel. Iniciatívu podporilo kolégium komisárov a mnoho partnerov, vrátane popredných európskych spoločností.

Po EUvsVirus Hackathon budú všetci víťazi pozvaní na Matchathon, ktorý sa uskutoční od 22. do 25. mája na novej platforme EIC COVID. Toto online podujatie uľahčí vytváranie kontaktov s koncovými používateľmi, ako sú nemocnice, a poskytne prístup k investorom, podnikom, nadáciám a iným možnostiam financovania z celej EÚ.

Partneri rozdelia celkovo viac ako 100 tisíc EUR, ktoré venujú partnerské organizácie, víťazom ich výberu odmeniť súťažiacich za ich tvrdú prácu a nové riešenia s najväčším potenciálom zachrániť životy a priblížiť život v globálnej pandémii k normálu.

Hlavní víťazi a ich riešenia (uvádzam v angličtine):

  • Team Discovery (Hungary) for their highly scalable patient monitoring system that minimizes the need for physical contact between nurses and patients (Health and Life category)
  • Linistry for safe retail (Hungary) for their remote queuing solution to ensure social distancing in retail industry (Business Continuity category)
  • Aidbind (Bulgaria, Germany, Malta, Sweden, Switzerland) for their solution to the information gap between demand, supply and funding of medical products, procured via donations and charity. Social and political cohesion category)
  • The Village – Where The World Is Your Classroom (Switzerland, Ukraine, United States, India) for their online village platform that you can share with friends, family, teachers and peers for experiential virtual learning (remote working and education category)
  • Bankera Business Care (Lithuania) for their solution to provide SMEs with short-term financing to cover their liquidity needs during times of crisis (Digital finance category)
  • Sewers4COVID (Greece, Netherlands, Spain, United Kingdom) for their sewer surveillance platform for early virus detection to help decision makers direct resources where they are most needed (‘Other’ category)

Viac informácií o výsledkoch aj viac informácií o hackathone môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke podujatia: https://euvsvirus.org/, resp. môžete kontaktovať organizátorov na e-mailovej adrese RTD-PANEUROPEAN-COVID-HACKATHON@ec.europa.eu.

Zdroj: EK, 15.4.2020, kas/posch