HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

H2020 podporuje projekty riešení založených na prírode

Aktualita

Stiahnite si najnovšiu infografiku Európskej komisie (EASME) sumarizujúcu projekty, ktoré inovatívnym spôsobom implementujú riešenia založené na prírode , tzv. nature-based solutions.

Biodiverzita je základom udržateľnej budúcnosti a ponúka mnoho riešení založených na prírode aj pre také vážne problémy akými sú klimatické zmeny, bezpečnosť potravín a vody, či udržateľné živobytie pre všetkých. Riešenia založené na prírode sú bezpochyby prínosom pre biodiverzitu a podporujú poskytovanie celého radu ekosystémových služieb.

Neprehliadnite projekt OPERANDUM (OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage hydro-meteo risks so slovenskou účasťou, jedným z partnerov medzinárodného riešiteľského tímu projektu je spoločnosť Kajo s.r.o.

Zdroj: EASME, mit