HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prezentácie a partnerské ponuky z Brokerage eventu k výzve Geen Deal Call

Aktualita

Národné kontaktné body H2020 v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Izraeli a Poľsku v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST zorganizovali virtuálne partnerské podujatie, ktorého hlavný cieľ je predstaviť tematicky najväčšiu výzvu Programu Horizont 2020 Green Deal Call 2020.

Hlavným cieľom podujatia bolo osloviť subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do nadchádzajúcej výzvy programu Horizont 2020 a nájsť si partnerov do konzorciálnych projektov.

Na stránke podujatia sú dostupné profily všetkých registrovaných účastníkov (s možnosťou filtrovania podľa krajiny, typu organizácie, ktorú zastupujú a podľa oblasti H2020 Green Deal Call, v ktorej majú záujem spolupracovať)

Na podstránke Marketplace nájdete ponuky na spoluprácu, ktoré je možné filtrovať podľa oblastí H2020 GDC – Areas 1-10.

Vybraní registrovaní účastníci mali možnosť prezentovať svoje projektové zámery/idey resp. expertízu koordinátorom projektov v rámci sekcie krátkych prezentácii (pitching sessions). V prípade záujmu sú zverejnené na stránke podujatia.

Zoznam prezentácii:

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Národné kontaktné body H2020, ktoré podujatie zabezpečovali: