Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

H2020 Green Deal Call – virtual brokerage event

Aktualita

CVTI SR – partner siete EEN a Národná kancelária H2020 v spolupráci s českými a izraelskými kolegami pripravuje v polovici októbra virtuálne medzinárodné partnerské podujatie k vybraným témam poslednej tematicky zameranej výzvy Green Deal Call.

Program podujatia aj web stránka, kde bude možné sa čoskoro bezplatne registrovať, budú zverejnené v najbližších dňoch.

Podujatie bude otvorené pre univerzity, SME, veľké organizácie a výskumné organizácie nielen z krajín organizátorov podujatia ale z celej Európy.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi do pripravovaných projektových zámerov.

Registrovaní účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje projektové zámery/idey resp. expertízu koordinátorom projektov v rámci sekcie krátkych prezentácii (pitching sessions).

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Národné kontaktné body H2020: