HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príručka pre výpočet indikátorov výkonnosti v projektoch

Aktualita

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zverejnila na svojom webe publikáciu k výpočtu indikátorov výkonnosti v projektoch – „Guidelines for the Calculation of Project Performance Indicators“, ktorá je určená predovšetkým pre projekty programu H2020 v rámci spoločenskej výzvy SC3 – Bezpečná, čistá a efektívna energia z oblasti energetickej účinnosti. Niektoré princípy však majú širší dopad. 

Dokument poskytuje návod na výpočet nasledujúcich ukazovateľov výkonnosti projektu týkajúcich sa energetiky:

  • dosiahnuté úspory energie
  • množstvo vyrobenej obnoviteľnej energie
  • množstvo znížených emisií skleníkových plynov
  • kumulatívne investície európskych „stakeholderov“ do udržateľnej energie.

Publikácia obsahuje aj doporučený prístup k odhadu indikátorov výkonnosti v projektoch.

Zdroj: EASME, zverejnené 11.2.2020, mit