HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Graphen Flagship – výzva

Aktualita

Iniciatíva Graphen Flagship otvorila výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť aj noví partneri z priemyselného sektora pracujúci v oblasti biomedicínskych technológií.

Lehota na predloženie návrhov je 6. marca 2015.

Noví vybraní partneri budú včlenení do pracovných balíkov základného projektu v rámci fázy naplánovanej na obdobie 1. apríla 2016 – 31. marca 2018.

Viac informácií o výzve, rozpočte ako aj kontakty nájdete v tejto časti Podrobné informácie