HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Grantový program na pomoc malým a stredným podnikom

Aktualita

Chceli by ste zapísať ochrannú známku pre svoj podnik? Od 11. januára 2021 môžete požiadať o poukaz na služby v oblasti duševného vlastníctva a získať zľavu vo výške 50 % na poplatky za podanie prihlášky.

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnote 20-miliónov EUR vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý podporuje Európska komisia a úrad EUIPO, je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo úrovni EÚ.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý sa vzťahuje na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov, vám môže pomôcť posilniť váš podnik.

Každý MSP môže dostať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

Viac informácií

Zdroj: https://euipo.europa.eu, zverejnené: 22.1.2021, autor: rpa