HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

GLOBSEC spúšťa novú iniciatívu na podporu inovácií v regióne

Aktualita

Iniciatíva GLOBSEC Danube Tech Valley Initiative. Zdroj: https://www.globsec.org

Iniciatíva GLOBSEC Danube Tech Valley Initiative má za cieľ urýchliť inovačný potenciál dunajského regiónu. Nová správa GLOBSEC, ktorá bola predstavená 17. mája 2022, načrtáva možné plány na vybudovanie ekonomiky založenej na inováciách v regióne pozdĺž toku Dunaja.

Vzhľadom na bezprecedentnú pozornosť zameranú na tento región vo vzťahu k ruskej agresii na Ukrajine správa predstavuje zvýšený potenciál pre podunajský región preskočiť a stať sa ohniskom inovácií a cezhraničnej spolupráce. V kontexte budúcej integrácie EÚ, ktorú chce otvoriť diskusná iniciatíva po spustení správy, by mala preskúmať spôsoby, ako by DTVI mohla mobilizovať inovačný potenciál aj v rámci širšieho susedstva EÚ (západný Balkán, Ukrajina).

Napriek pokroku v posledných rokoch sú krajiny strednej a východnej Európy (CEE) stále na tom  lepšie ako ich náprotivky zo západnej EÚ v hodnotení inovácií. Väčšina krajín v regióne (Slovensko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko) bodovala medzi začínajúcimi alebo miernymi inovátormi (EIS 2021). Taktiež podľa zistení GLOBSEC Tatra Summit Insight Report 2021 sa tieto krajiny dostali do nepriaznivej pozície. Väčšina skupiny nedosahuje dobré výsledky podľa strategického transformačného indexu GLOBSEC (STI). Poradie je nasledovné: Slovinsko (57,0), Česko (56,0), Poľsko (51,9), Maďarsko (51,2), Slovensko (47,8), Chorvátsko (41,1), Rumunsko (40,3) a Bulharsko (35,6). Napriek tomu treba zdôrazniť, že „Rakúsko obhajuje svoje najlepšie postavenie s celkovým skóre 63,9 bodu.

Zdieľané dotácie, kľúčové kompetencie a vlajkové odvetvia regiónu CEE však predstavujú politickú príležitosť na ceste k technologicky riadenej transformácii. Na základe zistení správy krajiny pozdĺž údolia Dunaja predstavujú jedinečnú kombináciu tradičných priemyselných odvetví a korporácií, ako aj nových technologických startupov a majú ekonomické, spoločenské a demografické podmienky vysoko kompatibilné s technológiou novej generácie a Priemyslom 4.0.

Podľa hlavnej ekonómky GLOBSEC Soni Muzikařovej, ktorá je autorkou správy: „Na využitie týchto priaznivých okolností nemusí byť potenciál podunajského regiónu obmedzený typicky malou a obmedzenou veľkosťou trhu strednej a východnej Európy. Región môže využiť rozsah – od trhov produktov až po trhy práce, zdroje talentov, kapitálu a kultúry inovácií – ktoré môže cezhraničná koordinácia DTVI uľahčiť.“

Na základe správy GLOBSEC je prístup k primeraným a dostatočným financiám jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré prispievajú k produktívnemu a udržateľnému inovačnému ekosystému. Ako uviedol Vazil Hudák, podpredseda GLOBSEC: „Silné inovačné ekosystémy potrebujú celý rad finančných inštitúcií, ktoré budú poskytovať rôzne finančné produkty a služby pre inovačné podniky na ich ceste od nápadu k dopadu alebo od spustenia až po rozšírenie. Väčšinou ide o akcelerátory/inkubátory, siete anjelských investorov, súkromné ​​nadácie, dopadových investorov, firmy rizikového kapitálu, private equity firmy, crowdfundingové platformy, verejní/poloverejní donori a banky.“

Niektoré krajiny strednej a východnej Európy majú obmedzený prístup k tradičnému financovaniu, najmä pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Dobre fungujúce kapitálové trhy sú dôležitým kanálom na prideľovanie kapitálu firmám s najväčším potenciálom na zvýšenie produktivity vďaka zavádzaniu inovačných procesov a komercializácii nových technológií. Ako vysvetlila Soňa Muzikářová: „Európske kapitálové trhy však zostávajú fragmentované a plytké a kapitálové trhy strednej a východnej Európy ešte viac. V niektorých prípadoch navyše nie je priaznivý miestny politický či právny kontext, čo skôr odrádza medzinárodných investorov.“

Ako dodal Vazil Hudák: „Prebiehajúci konflikt na Ukrajine a neistota, ktorú so sebou prináša, môžu mať významný vplyv na inovačný potenciál v regióne. Preto je dôležité, aby miestne samosprávy prevzali zodpovednosť za tento problém. Koniec koncov, inovácie z dlhodobého hľadiska budú jednou z hlavných hnacích síl ekonomického rastu, a teda budú mať priamy vplyv na národné HDP.”

Viac informácií:

GLOBSEC launches a new initiative to boost innovation in the region

Zdroj: https://www.globsec.org, zverejnené: 18. 5. 2022, autor: rpa