HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Globálny summit: Ako môžeme zabezpečiť a zlepšiť budúcnosť globálneho zdravotníctva?

Aktualita

Je zrejmé, že COVID-19 otestoval globálne zdravotnícke systémy vysoko nad ich limity. Pandémia mala katastrofický dopad na ľudí, spoločnosť a ekonomiky na celom svete. Predstavuje však tiež príležitosť, pričom obnova a zlepšenie zdravotníckeho systému sú v súčasnosti prioritou v krajinách na celom svete. Existuje bezprecedentná vôľa verejnosti (a dúfajme) politická vôľa riešiť globálne problémy v oblasti zdravia, ktorá zabezpečí, že pri zotavení sa z pandémie COVID-19 budú vybudované systémy zdravotníctva, ktoré budú odolné voči budúcim šokom a budú z dlhodobého hľadiska udržateľné.

Partnerstvo pre udržateľnosť a odolnosť zdravotníckeho systému (PHSSR) – spolupráca medzi London School of Economics, World Economic Forum a AstraZeneca – má za cieľ významne a trvalo prispieť k globálnemu zdraviu, najmä pokiaľ ide o:

  • Odolnosť zdravotníckeho systému: Schopnosť zdravotníckych systémov predchádzať, zmierňovať, prekonávať a silnejšie sa odrážať od kríz – chronických aj akútnych. Patrí sem pandémia COVID-19, prírodné katastrofy a klimatické núdze.
  • Udržateľnosť zdravotníckeho systému: Schopnosť zdravotníckych systémov neustále plniť svoje kľúčové funkcie správy, generovania zdrojov a poskytovania služieb, učenia sa a zlepšovania svojich schopností tak činiť pri zlepšovaní zdravia populácie.

Od júla 2020 poprední vedci v ôsmich krajinách uskutočňujú kontroly udržateľnosti a odolnosti zdravotníckeho systému – hľadajú riešenia s najväčším potenciálom na uskutočnenie zmien potrebných na transformáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

PHSSR teraz spája týchto výskumných pracovníkov spolu s poprednými svetovými odborníkmi z akademickej obce, biznisu a verejného sektora, aby vytvorili platformu na šírenie týchto prelomových poznatkov a umožnenie zdravotníckym systémom na ne reagovať.

Počas piatich dní, od 15. do 19. marca 2021, sa uskutoční úvodný virtuálny globálny summit PHSSR, kde sa bude diskutovať o tom, ako môžeme vybudovať systémy zdravotníckej starostlivosti založené na odolných a udržateľných princípoch na zabezpečenie a zlepšenie budúcnosti globálneho zdravotníctva:

  • Miestni odborníci z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Ruska, Španielska a Vietnamu predstavia svoje hodnotenia kľúčových príležitostí na zlepšenie národných systémov zdravotníctva s prednášajúcimi z popredných think-tankov, ministerstiev zdravotníctva a odborných združení.
  • Vivekanand Jha, prezident Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti; Fausto Pinto, prezident Svetovej federácie srdca (WHF); a David Baldwin, klinická expertná skupina Spojeného kráľovstva pre rakovinu pľúc a mezotelióm, budú diskutovať o silnejšom zameraní na prevenciu, včasnejšie odhalenie a liečbu
  • Harpreet Sood, University College London Hospitals; Matthew Gould, výkonný riaditeľ NHSX; a Sally Okun, odborník na reguláciu FDA, zdôrazní príležitosti digitalizácie zdravia a výzvy a príležitosti na zabezpečenie toho, aby zdravotnícke systémy v budúcnosti prijali digitálne riešenia.
  • Francesca Colombo, OECD; Tobias Silberzhan, McKinsey; Hugh Montgomery, University College London; a Bengt Jönsson, Štokholmská ekonomická škola, budú diskutovať o ekonomických, sociálnych a politických nákladoch na choroby a hodnote investícií do zdravia.
  • Andy Menzies-Gow, nemocnica Royal Brompton; John Hurst, University College London; Christine Jenkins, University of New South Wales, Sydney; a Tonya Winders, globálna platforma pre pacientov s astmou a dýchacími cestami, načrtnú možnosti transformácie starostlivosti o respiračné choroby.
  • Josep Figueras, Európske observatórium systémov a politík v zdravotníctve a George Freeman MP, budú diskutovať o úlohe spolupráce pri budovaní zdravších ekonomík, prostredí a systémov zdravotníctva v budúcnosti.

Tešíme sa, až sa na summite zúčastníte spolu s našou významnou skupinou zloženou z viac ako 30 odborníkov z ministerstiev zdravotníctva a ďalších verejných orgánov, OECD, WHO, Svetovej federácie srdca, Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti a mnohých ďalších.

Zistite viac o programe PHSSR a zaregistrujte sa na virtuálny summit.

Zdroj: WEF, zverejnené: 11.3.2021, autor: rpa