HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Galileo a EGNOS testovacie kampaň pre eCall zariadenia

Aktualita

JRC bude podporovať Galileo a EGNOS testovacie kampaň pre eCall zariadenia, ktoré umožňuje výrobcom eCall zariadení pred-testovať kompatibilitu s Galileo a EGNOS  pred homologizáciou. GSA (Európsky navigačný agentúra –  Global Satellite Systems) spolu s Európskou komisiou pozývajú všetkých výrobcov zariadení eCall, ktoré sú dodávateľmi do automobilového priemyslu, aby sa zúčastnili a posúdili schopnosť svojich zariadení pre eCall prijímať a spracovávať signály z Galileo a EGNOS.
 
Toto testovanie nadväzuje na vydanie európskeho delegovaného nariadenia Komisie zo 17.januára 2017 č.(EÚ) 2017/79. Podľa nariadenia, všetky nové typy aút M1 (osobné automobily) a N1 (ľahké úžitkové vozidlá) musia byť vybavené systémom eCall vo vozidle, a to do 31. marca 2018.
 
Kampaň prebieha v spolupráci s Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, a kladie si za cieľ pred-testovať eCall moduly vo vozidlách a vyhodnocovať ich kompatibilitu s lokalizačnými službami poskytovanými z Galileo a EGNOS v súlade so skúšobnými postupmi stanovenými v nariadení. Okrem iného, ​​skúšky posúdia:
• presnosť polohovania v rôznych podmienkach;
• time-to-first-fix;
• citlivosť prijímača GNSS;
• opätovné získavanie výkonného nasledujúceho signálu po výpadku.
 
Všetky testy sa budú vykonávať v zariadeniach state-of-the-art Galileo a EGNOS v Ispre v Taliansku, na jednotke pre oblasť technologických inovácií JRC E2.
 
Zúčastneni výrobcovia sa môžu zúčastniť dobrovoľne a majú šancu, aby moduly ich systému eCall  boli otestované bez akýchkoľvek poplatkov. Všetky výsledky budú považované za dôverné a viazané individuálnou zmlúvou o mlčanlivosti.
 
GSA informovalo všetkých výrobcov zariadení eCall o tejto výzve. Za účelom účasti sa firmy môžu priamo nakontaktovať na adrese: market@gsa.europa.eu najneskôr do 14. apríla 2017.