HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fuel Cells and Hydrogen Stakeholder Forum and Programme Review Day

Aktualita

Spoločný podnik Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking organizuje v dňoch 10. a 11. novembra Programme Review Days, kde bližšie predstaví jednotlivé projekty podniku. Na podujatie naväzuje Stakeholder Forum 12. novembra. Hlavnou témou fóra bude otázka: ako sa môže Európa priblížiť komercializácii  palivových článkov.

 

Registrovať sa na Programme Review Days sa môžete na tejto stránke.

 

Registrovať sa na Stakeholder Forum sa môžete na tejto stránke.

 

Viac informácií o spoločnom podniku Fuel Cells and Hydrogen nájdete na stránkach podniku.