HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Francúzski vedci v oblasti letectva dostali 1,5-miliardy EUR

Aktualita

Francúzska vláda 9. júna 2020 oznámila výskumný balík vo výške 1,5-miliardy EUR pre svoj letecký priemysel. Peniaze, ktoré rozdelí Rada pre výskum civilného letectva ako súčasť širšieho systému obnovy vo výške 15-miliárd EUR, sa do troch rokov investujú do výroby ekologickejších lietadiel, pričom do roku 2035 sa plánuje debut uhlíkovo neutrálneho lietadla, o 15 rokov skôr ako bolo pôvodne naplánované.

Ako uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire: „ Airbus, centrum francúzskeho leteckého priemyslu so sídlom v Toulouse, mal objednávky „dlhé roky plné“. Kríza zastavila tento rast. Ak štát okamžite nezasiahne, jedna tretina pracovných miest v tomto odvetví by mohla zmiznúť.“

Letecké odvetvie, ktoré je jedným z najhoršie postihnutých krízou, pričom letecké spoločnosti sú takmer úplne zablokované, zamestnáva vo Francúzsku 300 000 ľudí.

Na podporu leteckého priemyslu si francúzska vláda stanovila za cieľ do roku 2035 uviesť na trh uhlíkovo neutrálneho nástupcu Airbus A320 s demonštračnými modelmi pripravenými na let do roku 2028. Plán navrhuje vývoj motorov, ktoré môžu bežať výlučne na biopalivá alebo vodík.

Ako ďalej povedal Le Maire: „Táto pomoc tiež zaručí zamestnávanie vysokokvalifikovaných inžinierov, bez ktorých nemá francúzsky letecký priemysel budúcnosť.“

Plánuje sa aj nový investičný fond, ktorý sa začína 500-miliónmi EUR a jeho cieľom je zvýšiť na 1-miliardu EUR, ktorý je určený na pomoc malým a stredným podnikom pri investíciách do znižovania emisií uhlíka. Fond získa 200-miliónov EUR od francúzskej vlády, 200-miliónov EUR od veľkých spoločností, ako sú Airbus, Thales a Safran, a ďalších 100-miliónov EUR od manažéra fondu, ktorý ešte musí byť vybraný.

Cieľom druhého fondu je investovať 300-miliónov EUR v priebehu troch rokov a pomôcť MSP zakúpiť nové roboty a urýchliť zavádzanie procesov automatizácie.

Pozastavenie poskytovania štátnej pomoci a fiškálnych pravidiel EÚ umožnilo Francúzsku a iným členským štátom vydávať veľké množstvo peňazí na podporu spoločností a univerzít, ktoré čelia mesiacom narušenia a možnému kolapsu v dôsledku pandémie COVID-19.

Podpora pre letecké odvetvie vyplýva z oznámenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o sume 8-miliárd EUR pre automobilový priemysel so zameraním na rozvoj trhu s elektrickými vozidlami a ďalších 5-miliárd EUR v priebehu nasledujúceho desaťročia na podporu vedy.

Podľa bruselského think-tanku Bruegel, francúzska vláda v priebehu krízy vložila okamžitú podporu vo výške 88-miliárd EUR. V porovnaní s podporou odhadom 456,5- miliárd EUR v Nemecku. Tieto sumy výrazne presahujú výpomoci iných krajín EÚ. Napríklad Portugalsko vložilo do fiškálnej podpory pre svoje hospodárstvo niečo viac ako 5-miliárd EUR, Španielsko vyčerpalo 28-miliárd EUR.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 12.6.2020, autor: rpa