HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Financujte svoje nápady prostredníctvom TruBlo future blockchains

Aktualita

Platforma F6S vyzýva startupy, malé a stredné podniky, akademických pracovníkov, inovátorov a iné fyzické osoby usilujúce sa o inovácie v Európskom blockchain ekosystéme, na zúčastnenie sa na projekte s názvom TruBlo.

TruBlo je projekt kaskádového financovania z Horizon 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Jeho zámerom je podporiť výskum blockchain technológií a vývoj nových riešení v tejto oblasti.

Vybrané projekty okrem iného získajú:

  • Financovanie až do výšky 175 000 €
  • Školenia na zlepšenie podnikania
  • Mentoring od špecialistov z oblasti biznisu, technológií a akadémie
  • Networking s inovatívnymi startupmi a spoločnosťami

Širšie informácie o projekte nájdete na trublo.eu a trublo.eu/apply. Uchádzať sa je možné do 10. septembra 2021, 12:00 SELČ.

Prípadné otázky o projekte zasielajte na info@trublo.eu.

Zdroj: https://www.trublo.eu/, publikované 12.8.2021, pew