HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Financovanie výskumu COVID-19

Aktualita

newsbyte-covid-database-deadlines

Podpora výskumu na celom svete na jar 2020 spustila bezprecedentný počet výziev na štúdie COVID-19 a takmer polovica výziev zostáva otvorená pre vedcov, ktorí sa snažia ďalej rozšíriť chápanie novej infekcie.

Podľa medzinárodnej databázy možností financovania výskumu COVID-19 spoločnosti Science|Business, bolo do 22. mája 2020 ukončených 139 verejných výziev na predkladanie žiadostí o výskum, z ktorých bolo 36 z EÚ a jej členských štátov, 38 z USA a po 12 z Veľkej Británie, Ázie a Afriky a 10 z Kanady.

Okrem tohto počiatočného počtu výziev na financovanie zostáva pre výskumných pracovníkov otvorených ďalších 84 možností financovania s pevne stanovenými termínmi. Ďalších 49 výziev na financovanie má „priebežné“ termíny – čo znamená, že zostanú otvorené, až kým sa vyčerpajú peniaze alebo kým sa nedosiahne konečný termín výzvy.

Napríklad medzi novšími výzvami EK oznámila kolo výziev v rámci programu Horizont 2020 na financovanie výskumu COVID-19 vo výške 122 miliónov EUR, zatiaľ čo medzinárodná sieť pre výskum a vývoj EUREKA vyhlásila výzvu na skúmanie prevencie budúcich pandémií.  

Britská agentúra pre výskum a inovácie (UKRI) stále prijíma žiadosti na otvorenú výzvu zameranú na rýchlu reakciu COVID-19. V USA hľadá Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) návrhy na to, ako sa dajú jeho satelitné údaje použiť na riešenie environmentálneho, hospodárskeho a spoločenského dopadu COVID-19 a pravidelne skúma obdržané žiadosti.

Databáza výskumných príležitostí koronavírusu v oblasti vedy a podnikania v súčasnosti obsahuje viac ako 270 výziev na financovanie zo 44 krajín. Novinári prehľadávajú webové stránky a oznámenia darcov po celom svete a zadávajú nové možnosti financovania do otvorenej databázy udržiavanej na spravodajských stránkach Science|Business. Zaznamenané výzvy zahŕňajú výzvy od vládnych agentúr, súkromných nadácií a medzinárodných spoločností. Pretože veľa výziev neprichádza s konkrétnymi rozpočtovými oznámeniami, nie je ešte možné urobiť spoľahlivý odhad celkovej hodnoty financovania týchto naliehavých výziev.  

newsbyte-covid-database-deadlines-1

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 28.5.2020, autor: rpa