HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Financovanie náboru post-doktorandov v malých a stredných podnikoch (MSP)

Aktualita

Európska únia podniká prvé kroky na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) a začínajúcim firmám s cieľom financovať nábor najlepších talentov pre výskum a inovácie z celého sveta. EÚ bude financovať nábor postdoktorandov (Research Associates) z iných krajín, aby preskúmali svoj podnikateľský zámer v európskych MSP  a startup-och.

Podrobnejšie informácie z výkonnej agentúry pre MSP:

Viac o programe

SME Innovation Associate for Researchers

SME Innovation Associate for Business

Výzva bude otvorená  11. 2. 2016 ( na stránke H2020 už nájdete informácie)