HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FET Proactive – prvé schválené projekty

Aktualita

V rámci výzvy Horizontu 2020 uzavretej koncom marca 2014 bolo na financovanie vybraných 13 projektov. Podrobnejšie informácie na First FET Proactive projects.