HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FCH JU spustil platformu vodíkových klastrov a údolí

Aktualita

„Hydrogen Valley“ – vodíkové údolia sa v poslednej dobe stali globálnym fenoménom a po celom svete vznikajú integrované komplexné projekty zamerané na urýchlenie rozvoja vodíkového hospodárstva.

Miestne vodíkové klastre, regionálne ekosystémy, tzv. vodíkové údolia, budú využívať miestnu výrobu vodíka na základe decentralizovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov a miestneho dopytu pričom vyprodukovaná  energia sa bude prepravovať na krátke vzdialenosti.

our mission

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking) spustil 19. januára 2021 platformu Mission Innovation Hydrogen Valley Platform, ktorá obsahuje komplexné informácie o najpokročilejších a najambicióznejších vodíkových údoliach a klastroch z celého sveta. V súčasnosti sa v nej nachádzajú informácie o 32 vodíkových údoliach a klastroch, vrátane spoločnosti Bioway SK (Black Hourse) z východného Slovenska.

Na základe rozsiahleho zberu primárnych údajov z úspešných projektov bude platforma okrem iného poskytovať informácie o nasadených technológiách, zdrojoch financovania, zainteresovaných subjektoch, prekážkach a kľúčových faktoroch úspechu projektov. Informácie budú na platforme doplnené príkladmi najinovatívnejších projektov, nástrojom na vyhľadávanie partnerov, výberom najužitočnejších nástrojov (toolbox), ako aj analýzami, štatistikami a odbornými štúdiami, ktoré budú verejne dostupné projektovým manažérom, vývojárom, tvorcom politík aj zástupcom priemyslu.

Prezentácie z podujatia FCH JU k spusteniu platformy – Virtual Launch Event (19.1.2021).

Zdroj: FCH JU, zverejnené 22.1.2021, mit