HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Farm to Fork – Výskum a inovácia na podporu Európskej zelenej dohody

Aktualita

Farm to Fork alebo skrátene F2F je jednou zo základných stratégií Európskej zelenej dohody. Zameriava sa na riešenie výziev a akceleráciu prechodu k udržateľným potravinovým systémom, zabezpečenie ekonomického, sociálneho a environmentálneho základu a výživovej bezpečnosti pre súčasné i budúce generácie bez kompromisov. Kladie dôraz na prechod všetkých aktérov v potravinárskych systémoch so znížením sociálnej nerovnosti , riešením potravinovej chudoby a zaistením férového zisku pre všetkých aktérov. Vyžaduje si inovatívne riešenia, ktoré je možné ďalej využívať, ako sú agro-ekologické a organické postupy, alternatívne proteínové zdroje, personalizované poradenstvo v oblasti zdravého stravovania.

Sústredené úsilie je potrebné v oblasti testovania, demonštráce a rozširovania inovatívnych systémových riešení na dosiahnutie cieľov F2F, teda „Z farmy na stôl“.

V rámci oblasti 6-1 From Farm to Fork nájdete na portáli F&TO s ID výzvu LC-GD-6-1-2020 pod názvom Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy nasledovné pod-témy voči ktorým môžete podávať svoje návrhy:

Subtopic A. [2021] Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon sequestration and storage (IA)

Subtopic B. [2021] Achieving climate neutral food businesses by mitigating climate change, reducing energy use and increasing energy efficiency in processing, distribution, conservation and preparation of food (IA)

Subtopic C. [2021] Reducing the dependence on hazardous pesticides; reducing the losses of nutrients from fertilisers, towards zero pollution of water, soil and air and ultimately fertiliser use Proposals have to address all challenges (those related to pesticides, and to fertilisers, and to losses of nutrients) specified under Subtopic C. ]] (IA)

Subtopic D. [2021] Reducing the dependence on the use of antimicrobials in animal production and in aquaculture (IA)

Subtopic E. [2021] Reducing food losses and waste at every stage of the food chain including consumption, while also avoiding unsustainable packaging (IA)

Subtopic F. [2021] Shifting to sustainable healthy diets, sourced from land, inland water and sea, and accessible to all EU citizens, including the most deprived and vulnerable groups (IA)

Viac informácií priamo na Funding & tenders opportunities

Kontakt pre otázky súvisiace s témami A-F uvedenej témy: Ing. Nataša Hurtová; natasa.hurtova@cvtisr.sk