HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zoznam často kladených otázok pre Pathfinder a Accelerator

Aktualita

EK zverejnila súbor nových často kladených otázok (FAQs), ktoré sú smerované na fungovanie Európskej rady pre inovácie (EIC) a jej nástrojov.    

On-line publikácia obsahuje odpovede na otázky všeobecného charakteru k nástrojom Pathfinder a Accelerator, ako aj špecifickejšie otázky ohľadom TRL, konceptu „bankability“, procesu due dilligence alebo investičnej stratégie, ktorú bude EK uplatňovať pri projektoch kombinujúcich grant a finančný nástroj.  

Často kladené otázky k EIC (FAQ) – čítajte