HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Expozícia SAV na Agrokomplexe zaujala už počas otváracieho dňa

Aktualita

Podpredseda NR SR Gábor Grendel pri exponáte Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.
SAV na Agrokomplexe. Zdroj: https://www.sav.sk

Vo štvrtok 18. augusta 2022 sa v Nitre opäť otvorili brány najväčšej poľnohospodárskej výstavy na Slovensku Agrokomplex. Slovenská akadémia vied patrí medzi pravidelných vystavovateľov. V tomto ročníku predstavuje najzaujímavejšie výskumné témy a výsledky v oblasti hydrológie, genetiky a biotechnológii rastlín, molekulárnej biológie, sanácie envirozáťaží na slovenských riekach a podzemných vodách, ale aj archeológie či krajinnej ekológie. Stánok SAV umiestnený v pavilóne M2 už počas prvého dňa navštívilo viacero osobností verejného života, vystavené exponáty nadchli aj mladších návštevníkov. Výstava je otvorená do 21. augusta 2022.

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa koná už po 47.-krát. Po dvojročnej prestávke prináša novinky z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj bohatý sprievodný program pre odbornú i laickú verejnosť. Svoje neodmysliteľné miesto na Agrokomplexe má aj slovenská veda. Stánok SAV neobišiel ani podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku prof. Vladimír Šucha či riaditeľ Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec a bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

Návštevníci stánku SAV sa počas najbližších dní dozvedia viac o vplyve mikroplastov v pôde na rastliny, môžu sledovať vodoodpudivosť pôd či merať pôdnu vlhkosť. Taktiež môžu spoznať med ako funkčnú potravinu a zistiť viac o možnostiach, ktoré prináša nový akreditovaný test vyvinutý na pôde SAV.

Ako dodal vedúci Laboratória apidológie a apiterapie Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., pre ktorého je tohtoročná účasť na Agrokomplexe premiérou: „Návštevníci sa najčastejšie pýtajú, čo znamená funkčnosť medu, či je možné nejako rozoznať pravý alebo nepravý med. Každý vie, že med je zdravý, ale nikto nevie, akým spôsobom sa to dá stanoviť. Preto tu prezentujeme nielen tepelne opracované vzorky medov, ale aj trepačku, pomocou ktorej vysvetľujeme, akým spôsobom stanovujeme antibateriálnu aktivitu jednotlivých medov.“

Súčasťou expozície SAV je aj praktická ukážka čistenia toxických vôd pomocou elektrochemického reaktora. Ako popísala exponát Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., Zuzana Bártová: „Záujemcom predstavujeme metódy čistenia vôd. Či už sú to  priemyselné vody vznikajúce pri farbení textílií, alebo banské vody, ktoré sa snažíme čistiť a zbavovať kovov až na úroveň čo najbližšiu čistej vode.“

Okrem toho stánok SAV ponúka aj prezentáciu vzťahu poľnohospodárskej výroby a archeológie, predstavuje históriu pestovania rastlín či chovu domácich zvierat na území Slovenska. Najmladšie ročníky určite zaujme možnosť pozorovať najskoršie vývojové štádiá ihličnanov pod mikroskopom alebo vyskúšať si prácu s pipetou. Odborníci z oblasti poľnohospodárstva sa dozvedia viac o vplyve globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.

Ako skonštatoval člen Predsedníctva SAV Marek Radvanský: „Slovenská akadémia vied aj pravidelnou účasťou na výstave Agrokomplex ukazuje, že vedecký výskum na Slovensku nie je zameraný len na teoretický výskum, ale má aj praktický dosah na rozvoj prírody a spoločnosti. SAV chce na Agrokomplexe ukázať, že aj teraz, keď aj na Slovensku naplno vnímame vplyv klimatickej zmeny, odborne prispieva k riešeniu komplexných otázok v oblasti hydrológie, ekológie lesa, zoológie, biológie rastlín či archeológie. S výsledkami výskumu SAV nielen v týchto vedných oblastiach sa môžeme stretávať aj v bežnom živote a preto sme radi, že môžeme odbornú aj laickú verejnosť aj takouto formou oboznámiť s príkladmi našej vedeckej činnosti.

Na Agrokomplexe v Nitre sa prezentujú: Ústav molekulárnej biológie SAV, v . v. i., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Archeologický ústav SAV, v. v. i. Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. a Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. O kvetinovú výzdobu stánku sa postaralo Arborétum Mlyňany.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 19. 8. 2022, autor: rpa