HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Expo Dubaj a platforma Global Best Practice

Aktualita

a picture of a building

Expo v Dubaji sa pomaly ale isto blíži. Okrem národných expozícií organizátori upriamujú pozornosť na platformu “Global Best Practice”. Program sa zameriava na predstavovanie jednoduchých, no prelomových aktivít, ktoré prinášajú reálne výsledky pri prekonávaní najväčších svetových výziev. Spadajú sem projekty pre sociálny rozvoj, alternatívne možnosti zamestnania, energetickú bezpečnosť, zvýšenie odolností obydlí a zvýšenie kvality prístupu k základným zdrojom. Inšpirujte sa príbehmi a riešeniami z celého sveta a možno sa aj vám podarí vymyslieť prelomové riešenie na zlepšenie kvality života na Zemi.

Viac informácií

Zdroj: SARIO; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27.11.2020, autor: rpa