HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUSPA spustila kampaň #EUSpace 4 our Planet

Aktualita

Vizuál kampane #EUSpace 4 our Planet

Viete, že Vesmírny program Únie podporuje Európsku zelenú dohodu? 19. júla spustila Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) kampaň #EUSpace 4 our Planet’. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o prínose vesmírneho programu k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody.

Kampaň “#EUSpace 4 our Planet’’ sa bude zameriavať na tri tematické oblasti Európskej zelenej dohody:

  • „Budovanie udržateľnej budúcnosti“,
  • „Ochrana našich ekosystémov“,
  • „Zelená a digitálna transformácia“.

Práve „vlajkové lode“ Vesmírneho programu Únie Galileo, EGNOS a Copernicus sú rozhodujúcim zdrojom Európskej únie v boji proti zmene klímy. Nový Vesmírny program je príležitosťou na posúvanie hraníc a vytváranie synergií medzi vesmírnymi zložkami a službami na podporu Európskej zelenej dohody. Európsky priemysel, podnikatelia a užívateľské komunity sa môžu pri vytváraní inteligentných riešení spoľahnúť na pozorovanie Zeme, služby GNSS (Global Navigation Satellite System) a telekomunikácie, pretože sú plne v súlade s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti.

Viac o možnostiach ako jednotlivé komponenty Vesmírneho programu Únie prispievajú v boji s klimatickou zmenou sa dočítate na webovej stránke agentúry:

Budovanie udržateľnej budúcnosti

Ochrana našich ekosystémov

Zelená a digitálna transformácia

#EUSpace 4 Our Planet

Európska zelená dohoda

Koncom roka 2019 Európska komisia predstavila Európsku zelenú dohodu, vďaka ktorej má byť EÚ schopná zvládnuť zmenu klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia. Jej prostredníctvom sa má zabezpečiť:

  • nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050,
  • hospodársky rast, ktorý nebude závisieť od využívania zdrojov,
  • a nezabudne sa na žiadneho jednotlivca ani región.

Okrem toho medzi hlavné prínosy Európskej zelenej dohody patrí čisté ovzdušie, zdravá pôda, inovácie, pracovné miesta odolné voči budúcim zmenám či globálne konkurencieschopný a odolný priemysel.

#EUGreenDeal

Zdroj: https://www.euspa.europa.eu/, zverejnené: 12.8.2021, autor: kha