HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUROSTARS projekty pre SMEs

Aktualita

Máte inovatívne myšlienky a ste SME?

Ak ste malá firma, ktorá potrebuje verejné finančné prostriedky pre svoj inovatívny nápad, môže sa zúčastniť na projektoch Eurostars. Prinášame vám cestu k rastu, ďalším inováciám, otvoríme Vám nové globálne trhy a aj sprostredkujeme väčší úspech.

Eurostars je špecifický európsky program zameraný na financovania zámerov SMEs podnikov, ktoré sú zamerané na R & D. Vďaka prístupu zdola nahor, stimuluje medzinárodnú spoluprácu výskumných a inovačných projektov, ktoré budú rýchlo uvedené na trh. Projekty Eurostars musia byť na civilné účely a musí byť zamerané na vývoj nového produktu, procesu alebo služby.

 

Prezentácia z webinára na tému Eurostars.

 

Sledujte stránku: https://www.eurostars-eureka.eu/content/start-your-eurostars-project

Najbližší deadline: 17. september 2015, ďalší: 18. februára 2016